Par mums

Biedrība „Baltic raku”

2011.g. 10.augustā dibināta nevalstiska profesionālo mākslinieku, pedagogu un projektu menedžeru apvienība.

 

Misija


Veicināt tradicionālās un profesionālās keramikas attīstību Latgalē, būt vērstai uz starptautisko auditoriju, veidot ‘Baltic raku’ zīmolu Eiropas kontekstā, sekmēt vietējo iedzīvotāju, īpaši jaunatnes izpratni par reģiona kultūru un laikmetīgo mākslu.

 

Mērķi

 

 • Veicināt ilgtspējīgu sabiedrības sociālo un ekonomisko attīstību, stratēģiski un inovatīvi izmantojot kultūras resursus;
 • Sekmēt starptautisko sadarbību kultūras, izglītības un integrācijas jomās;
 • Paplašināt sabiedrības izglītības un informācijas iespējas vizuālo mākslu jomā.  

 

Filozofija

Uz prieku, atvērtību un radošumu balstīta sinerģētiska sadarbība starp valstīm, sektoriem un disciplīnām. 
 

Uzdevumi

 • Veikt rūdītās ‘Baltijas raku’ tehnikas izzināšanu un popularizēšanu;
 • Veikt izstāžu darbību Latvijā un ārzemēs, veidot vizuālo informāciju un datu reģistra bāzi;
 • Veicināt radošo personu iesaistīšanos kultūrvides veidošanā, deleģēt pārstāvjus padomēm, komisijām, institūcijām, kur izlemj kultūras attīstības jautājumu risināšanu;
 • Realizēt apmācības keramiķiem, radošo NVO un citu kultūras institūciju  biedriem, un atsevišķiem indivīdiem;
 • Realizēt profesionālo jautājumu koordināciju zīmola ‘Baltijas raku’ attīstībā un popularizēšanā;
 • Pildīt biedrības mērķus un uzdevumus ar prieku.  

 

Stratēģijas

 

 • Orientēšanās uz kvalitātes pilnveidošanu projektu menedžmentā un māksliniecisko izcilību;
 • Izglītības paaugstināšana un zināšanu tālāknodošana: piedaloties dažādās izglītības programmās; organizējot seminārus un meistarklases amatniekiem, studentiem, profesionāliem māksliniekiem un citiem interesentiem;
 • Inovācijas (netradicionāls seno tehniku pielietojums, jaunu tehnoloģiju ieviešana);
 • Tīklošanās un starpnozaru sadarbība (māksla un izglītība, māksla un zinātne, māksla un tūrisms);
 • Starptautiskā sadarbība;
 • Darbs ar publiku (diskusiju vakari, lekcijas, organizētie mākslas pasākumi).

 

Sadarbības partneri:

http://daugavpils.lv/lv            


                           http://www.dnmm.lv/