Aktivitātes

1 / 9
2 / 9
3 / 9
4 / 9
5 / 9
6 / 9
7 / 9
8 / 9
9 / 9

„Baltijas raku” sīpoltaures skaņas Grieķijā

2014.g. 17.-21.maijā Paggaio reģionā Grieķijā, notika kārtējais Interreg IVC projekta „Reģionālā sadarbība amatniecības attīstībai” seminārs „Amatniecības virzīšanas veidi un mārketings”. Semināra praktiskajā daļā, pēc Nīderlandē dzīvojošās Malaizijas PHD Sarah Suib lekcijas „Kultūras mantojums un stāstniecība kā mārketinga stratēģijas daļa”, darba grupā tika sagatavota prezentācija par rūdītās „Baltijas raku” tehnikā izgatavoto tautas mūzikas instrumentu – sīpoltauri.
Otrajā, pieredzes apmaiņas dienā, ar labās prakses piemēriem amatniecības nozares virzīšanā un vietas mārketingā dalījās pašvaldību pārstāvji, dizaineri, tūrisma eksperti un dizaina pasniedzēji no Latvijas, Nīderlandes, Portugāles, Bulgārijas, Grieķijas un Spānijas. Latviju pārstāvēja Regiocrafts projekta koordinatore Dace Strautkalne un Dizaina papīrlietu uzņēmuma „Purpurs” dibinātāja dizainere Ginta Šmite.
Semināra kultūras programmā ietilpa T.Kokkinidisa Vaska figūru muzeja apmeklējums, grieķu mūzikas vakars, iepazīšanās ar arheoloģijas kompleksu un antīko teātri Filippi, kristietības pirmsākumiem un bizantiešu klosteru apmeklējums.