Aktivitātes

1 / 20
2 / 20
3 / 20
4 / 20
5 / 20
6 / 20
7 / 20
8 / 20
9 / 20
10 / 20
11 / 20
12 / 20
13 / 20
14 / 20
15 / 20
16 / 20
17 / 20
18 / 20
19 / 20
20 / 20

Raugo jeb rūdītā keramika Lietuvā

No 2015.g. 12.-17.janvārim ar Nordic Culture Point Mobilitātes programmas atbalstu (http://www.kulturkontaktnord.org/lang-en/forms-of-funding/nordic-baltic-mobility-programme-for-culture). I. Šauša devās uz Viļņu, lai veiktu pētījumu par rūdīto keramiku Lietuvā. Projekta ietvaros tika apmeklēta Nacionālā vēstures muzeja ekspozīcija, arheoloģijas un etnogrāfijas fondi, Lietuvas Brīvdabas muzejs Rumšišķos, „Viļņas podnieku darbnīca”, kurā darbojas Dainiuss Strazdas – rūdītās keramikas atjaunotnes procesa aizsācējs Lietuvā, vairāku rakstu par senajām keramikas tehnoloģijām autors.

 

Pētījumā tika noskaidrots, ka rūdītā keramika Lietuvā bija pazīstama jau 14.gadsimtā, to apliecina atrastās lauskas, kuras Nacionālā muzeja arheoloģijas nodaļas arhīvos ir no dažādām 14.-19.gs. podnieku darbnīcām, kuras atradušās Viļņas vecpilsētas teritorijā. Savukārt Nacionālā vēstures muzeja etnogrāfijas nodaļā un Lietuvas Brīvdabas muzeja krātuvēs ir ievērības cienīga 20.gs. pirmajā pusē izgatavotu rūdīto trauku kolekcija. Ir fotogrāfijas, kurās fiksēts pilns process no māla sagatavošanas līdz trauku rūdīšanai, kuru 1976.g. demonstrējis meistars Kairis Povilas un citi materiāli.

 

Nozīmīgu darbu rūdītās keramikas tehnikas attīstībā veic Viļņas Mākslas akadēmija, kura sadarbojas ar D. Strazdu. Keramikas nodaļas studentiem pusgadu tiek mācītas dažādas raku tehnikas un arī rūdītā keramika. Pielietojot šo tehniku tikusi izstrādāta arī virkne diplomdarbu.  Lielu ieguldījumu rūdītās keramikas tradīcijas atjaunošanā un popularizēšanā veic biedrības „Amatu gildija” un „Vilniaus podžiu cechas”.

 

Projekta noslēgumā 16.janvārī Viļņas Mākslas akadēmijā tika novadīts seminārs „Raugo keramika - Fermented ‘Baltic Raku’, similarities and distinction with other raku techniques”, kura ietvaros notika I. Šaušas prezentācija, keramikas apdedzināšana un rūdīšana. Seminārā piedalījās profesionālie keramiķi, podnieki un studenti no Viļņas, Kauņas un Alitus pilsētām.

 

Projekta ietvaros tika nodibināti kontakti ar muzeju darbiniekiem un vairākiem meistariem, kuri ir ieinteresēti rūdītās keramikas tradīcijas kopšanā un attīstībā.

 

Projekts tika veikts sadarbībā ar biedrību „Amatu gildia” un Viļņas Mākslas akadēmiju.