Aktivitātes

Rūdītās ‘Baltijas raku’ keramikas seminārs

Viena no Daugavpils Māla mākslas centra attīstības stratēģijām, ir saistīta ar jauna keramikas zīmola „Baltic raku” popularizēšanu. Šim jautājumam 2012.g. 3.maijā Daugavpils Māla mākslas centrā bija veltīts seminārs, kura apmeklētāji tika iepazīstināti ar sen aizmirsto vietējo kultūras mantojumu - rūdīto keramiku un tās iespējām pārtapt starptautiski atpazīstamā zīmolā „Baltijas raku”. Semināra programmā: Socioloģiskās anketas testēšana par rūdīto ‘Baltijas raku’ keramiku; Lekcija par rūdītās keramikas izcelsmi, izplatību, izgatavošanas īpatnībām un attīstības perspektīvēm; Rūdītās ‘Baltijas raku’ bukleta prezentācija; Iepazīšanās ar rūdītās keramikas ekspozīciju; Videofilma par rūdītās keramikas izgatavošanu. Semināru vadīja DMMC menedžere „Baltijas raku” projekta autore Ilona Šauša.