Aktivitātes

1 / 27
2 / 27
3 / 27
4 / 27
5 / 27
6 / 27
7 / 27
8 / 27
9 / 27
10 / 27
11 / 27
12 / 27
13 / 27
14 / 27
15 / 27
16 / 27
17 / 27
18 / 27
19 / 27
20 / 27
21 / 27
22 / 27
23 / 27
24 / 27
25 / 27
26 / 27
27 / 27

Māla mūzikas instrumentu darināšanas un spēlēšanas prieks

Laika posmā no 2012.g. 23.oktobra līdz 2013.g. 5.janvārim biedrība „Baltic raku” Daugavpils Māla mākslas centrā (DMMC) novadīja mākslas un mūzikas darbnīcas „Māksla, mūzika, māls – tradīcijas un jaunrade”, kurās piedalījās Daugavpils mākslas un mūzikas skolas audzēkņi, Daugavpils Universitātes mākslas un mūzikas katedras studenti, kā arī citi projektā ieinteresētie bērni un jaunieši vecumā no 7 līdz 22 gadiem. Projekta gaitā, keramiķes Ilonas Šaušas un mūziķa Aleksandra Maijera vadībā, dalībnieki varēja attīstīt savas radošās un praktiskās iemaņas, izgatavojot dažādus tautas mūzikas instrumentus, apgūstot to spēli un sagatavojot muzikālu priekšnesumu virkni projekta noslēguma pasākumam. Projekts notika Latgales Kultūras programmas ietvaros ar Valsts Kultūrkapitāla fonda un Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja atbalstu.