Rūdītā "Baltijas raku"

Rūdītā keramika un tās attīstības iespējas

LATGALES KERAMIKA. TRADĪCIJAS UN PĀRMANTOJAMĪBA

2012. gadā vairākiem Latgales keramikas vecmeistariem bija nozīmīgas jubilejas – Antonam Ušpelim (senioram) apritēja 100 gadu, Antonam Šmulānam un Vaclavam Zagorskim – 85 gadi.

Lai aktualizētu Latgales keramikas vecmeistaru devumu, keramikas tradīciju saglabāšanu, pārmantojamību un attīstību, Raiņa muzejs „Jasmuiža” rīkoja konferenci „Latgales keramika. Tradīcijas un pārmantojamība”.

Konferencē referēja Raiņa un Aspazijas muzeja vadītājas vietniece Solvita Brūvere, Raiņa un Aspazijas muzeja speciāliste Gaida Jablovska, keramiķis Andris Ušpelis, mākslinieks Imants Klīdzējs, LU profesore Janīna Kursīte, keramiķisValentīns Petjko, māksliniece Mairita Folkmane un keramiķe Ilona Šauša.

Ieskatu konferencē varat gūt, iepazīstoties ar Solvitas Brūveres referātu „Latgales keramikas kolekcija Jasmuižā” un Ilonas Šaušas referātu „Rūdītā keramika un tās attīstības iespējas”.

http://memorialiemuzeji.lv/muzeja-raksti/latgales-keramika-tradicijas-un-parmantojamiba/